guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันนี้เพิ่ม 8 ราย รวม 220 ราย เสียชีวิต 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม220-01.jpg

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่ม 8 คน โดยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันจากพื้นที่จังหวัดอื่น 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย รอการสอบสวน 1 ราย

จังหวัดอุบลราชธานีมียอดผู้ป่วยสะสม 220 ราย รักษาหาย 102 ราย กำลังรักษา 117 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 อาการมีไข้ ปวดศรีษะ โดยตรวจพบพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลเขมราฐ และส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีอาการปอดอักเสบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จากประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2564 ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 10 ราย ตรวจหาเชื้อทั้ง 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม220-03.jpg

สำหรับศพที่เสียชีวิตให้ดำเนินการฌาปนกิจได้ตามประเพณี โดยให้มีการบรรจุถุงที่มีการป้องกันเชื้อ ไม่เปิดโลงศพแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดติอจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งวัดที่เตาเผาศพที่ได้มาตรฐาน จำนวน 17 วัด ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี 13 วัด อ.ม่วงสามสิบ 2 วัด และอ.เขื่องใน 2 วัด ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดดเชื้อโควิดวิด 19 ขอให้ญาติติดต่อได้วัดในพื้นที่ 17 แห่ง เพื่อดำนเนินการฌาปนกิจภายใน 1 วัน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 17 อำเภอ ติดเชื้อสูงสุดคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 113 ราย อำเภอวารินชำ 26 ราย และอำเภอตระการพืชผล 18 ราย

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากถึงประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ครอบครัวผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว ที่บ้าน 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสกัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้กักตัว 14 วันทุกคน ขอให้ประชาชนเน้นอยู่บ้านและ work from home เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่คนหนาแน่น หากออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน เพื่อลดการสัมผัสรับเชื้อ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด และงดกิจกรรมที่มีจำนวนคน 50 คนขึ้นไป

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม220-02.jpg