guideubon

 

78ปี สุนีย์ ตริยางกูรศรี บริจาค 15 ล้านบาท สร้างตึก OPD รพ.สำโรง

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-01.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จํากัด  โดยมี พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เป็นผู้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล ให้แก่ คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ในโอกาสอายุครบ 78 ปี เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติในสิ่งที่ผู้มีพระคุณ ได้เสียสละทุนทรัพย์จํานวนมาก สร้างอาคารเรียน และหอประชุมโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เพื่อการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ในพิธีมีพระธรรมฐิติญาณ จังหวัดร้อยเอ็ด พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 9 รูป มาร่วมเจริญพุทธมนต์

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-02.jpg

คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวว่า สาเหตุที่ตนได้มาช่วยสร้างโรงรียนวัดไชยมงคลแห่งนี้ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก ห้องเรียนไม่เพียงพอแก่นักเรียน และมีแต่เด็กยากจนเป็นส่วนใหญ่ แต่เด็กนักเรียนที่นี่ได้รับอาหารฟรี ค่าเรียนฟรี ค่ารถรับส่งฟรี ตนเห็นความมุ่งมั่นของหลวงพ่อ พระครูวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จึงได้ตัตสินใจสร้างอาคารเรียน เป็นตึก 3 ชั้น พร้อมห้องประชุมอีก 1 หลัง เป็นค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อาคารและห้องประชุมสร้างเสร็จ และนักเรียนได้เข้าเรียนเต็มหมดทุกห้องแล้ว รู้สึกดีใจที่เด็กยากจนจะได้รับการศึกษา ก้าวทันสังคม อนาคตจะต้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีอนาคตก้าวไปข้างหน้า ไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง

คุณสุนีย์ กล่าวต่อว่า เมื่อครั้งเป็นเด็ก ตนไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนคนอื่นเขา เพราะคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ตอนอายุ 5-6ขวบ ทำให้ตนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา เมื่ออายุได้ 60 กว่าปี มีโอกาสเรียนต่อศูนย์การเรียนรู้ กศน. ทำให้ได้พัฒนาตนเอง และสามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จนจบคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถตัวเองให้ก้าวทันโลก

สำหรับปี 2563 นี้ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี ได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเห็นความสำคัญ สถานที่ปฏิบัติงานไม่พียงพอรองรับผู้ปวย จึงตัดสินใจบริจาคเงินจำนวน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) สร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อชาวบ้านไม่ต้องเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-03.jpg

"เราพยายามจะช่วยแห่งที่จำเป็น ต้องการให้ช่วยเหลือจริงๆ ค่ะ" คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวทิ้งท้าย

 78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-04.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-05.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-06.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-07.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-08.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-09.jpg

78ปี-สุนีย์-ตริยางกูรศรี-10.jpg