guideubon

 

ธ.กสิกรไทย อุบลฯ ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เนปาล

กสิกรไทย-แผ่นดินไหวเนปาล-01.jpg

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ทำให้มีผู้เสียชีวิตยอดพุ่งสูงกว่า 2,000 คน และบาดเจ็บอีกเป้นจำนวนมาก สภากาชาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยเปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

สำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวลัดดาพร แซ่โค้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และผู้จัดการเขตการบริการและการขาย 69 ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล พร้อมกันนี้ ได้แจ้งไปยังธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี ให้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องรับบัตรคิว และให้การบริการต้อนรับเป็นกรณีพิเศษที่ห้องวิสดอม ทุกสาขาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีนีทุกท่าน แสดงความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยบริจาคเงินเข้า บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 ได้ทุกสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี