guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

รพ-สรรพสิทธิ์-อุบล-7วันอันตราย-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นห่วงประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน และมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน และกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จากการจราจรที่คับคั่ง และการเฉลิมฉลองที่มีการดื่มสุรา เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยได้ประชุมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการวางแผนการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัย ในการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มีการบูรณาการหอผู้ป่วยและ ICU ต่างๆ เข้ารองรับสถานการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งจัดระบบดูแลความปลอดภัยได้ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในการขึ้นปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-09.jpg

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย คือระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ได้จัด แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ประสานเครือข่ายองค์กรมูลนิธิอาสาสมัคร นำส่งผู้ป่วยให้มีการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ก่อนนำส่งสถานบริการทางการแพทย์

รพ-สรรพสิทธิ์-อุบล-7วันอันตราย-02.jpg

สำหรับสถิติผู้เข้ารับบริการการรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่า ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 1,732 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภท 490 ราย มีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุ และคิดเป็นผู้ป่วยที่มาห้องตรวจ ER ร้อยละ 15.5 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ

รพ-สรรพสิทธิ์-อุบล-7วันอันตราย-03.jpg

จึงขอแนะนำให้ระมัดระวัง หากประสงค์ท่องเที่ยวหรือเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมา และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และหากประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ โปรดแจ้งสายตรงกู้ชีพสรรพสิทธิ์ 045-263043 หรือสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ