guideubon

 

คุณยายวัย 76 ปี อ.ศรีเมืองใหม่ ได้รับบัตรประชาชนใบแรก!!!

บัตรประชาชนใบแรก-ศรีเมืองใหม่-04.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสมาชิก กาชาดศรีเมืองใหม่  นำคุณยายคำแปรง แสงทอง อายุ 76 ปี เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน และถ่ายรูป ประจำตัวประชาชน ได้เป็นคนไทย เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีใครดำเนินการให้

บัตรประชาชนใบแรก-ศรีเมืองใหม่-02.jpg

หลังจากที่สมาชิกกาชาดศรีเมืองใหม่ ได้ไปเยี่ยม คุณยายซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีชื่อในทะเบียน และไม่มีบัตรประชาชน จึงพาเข้าพบนายอำเภอ สอบสวนด้วยตนเอง พบว่ามีพี่น้องเป็นคนไทย ยังมีชีวตอยู่ 2คน และได้ประชุมประชาคมชาวบ้านฟ้าห่วน ให้การรับรองเอกฉันท์ นายอำเภอจึงเพิ่มชื่อและทำบัตรประชาชนให้

บัตรประชาชนใบแรก-ศรีเมืองใหม่-03.jpg

คุณยายคำแปรง แสงทอง รู้สึกดีใจ จนนำ้ตาไหล ที่จะได้รับความช่วยเหลือ/สิทธิต่างๆ เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นๆ ขอขอบคุณสมาชิกกาชาด ทุกคนที่เอาใส่ใจ คนยากไร้ และมอบเงิน 1,000บาท ให้คุณยายเป็นค่าเดินทางไปใช้สิทธิรักษาอาการป่วย จากโรงพยาบาลรัฐฟรี ต่อไป อีกด้วย