guideubon

 

โควิดอุบลฯ วันนี้เพิ่ม 76 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 93%

ติดในพื้นที่93-01.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 76 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 71 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 33 ราย, อ.เมืองอุบล 14 ราย, อ.นาจะหลวย 7 ราย, อ.นาเยีย 6 ราย, อ.สำโรง 2 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.น้ำขุ่น อ.บุณฑริก อ.นาตาล และ อ.พิบูลมังสาหาร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,093 ราย รักษาหายสะสม 16,534 ราย กำลังรักษา 1,424 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 135 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน วันนี้ โรงงาน Vertex พบ 11 ราย / ตลาดวารินชำราบ พบ 9 ราย / วงไพ่ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย 7 ราย / ร้านหน้า ม.อุบลฯ 4 ราย / งานศพท่าลาด 2 ราย และธ.กรุงไทน(ดอนกลาง) กับ ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ แห้งละ 1 ราย

ติดในพื้นที่93-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดวารินฯ ขายของในตลาด (ตรวจที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 2/วารินฯ 3/อุบลรักษ์ 4) รวมผู้ป่วย 18 ราย

คลัสเตอร์วงไพ่ ที่บ้านโคกน้อย (ม.4, 9) ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วย 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (สัมผัสผู้ป่วยในวงไพ่) ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 15 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 41 ราย ให้ทุกคนกักตัว 14 วัน

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย เป็นพนักงาน 10 ราย  และครอบครัวพนักงาน 1 ราย (อ.สำโรง) ผู้ป่วยรวมเป็น 230 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 18 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็น นศ.เที่ยวสถานบันเทิง 3 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 194 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 280 ราย

คลัสเตอร์ท่าทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดเชื้อจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในท่าทรายและครอบครัวที่พักด้วยกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานครอบครัวที่พักด้วยกัน รวมผู้ป่วย 38 ราย บริษัทฯ ได้ปิดท่าทรายแล้วตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70 ราย ให้กักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 38 ราย เป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร มีผู้ป่วยรวม 39 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 12 ราย)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511