guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่มอีก 76 ราย ติดในพื้นที่ 55 ราย

คลัสเตอร์-โรงงาน-วารินชำราบ-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 76 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 21 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 55 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 12 ราย (เทศบาล-อบต.-ร้านขายวัสดุก่อสร้าง), อ.วารินชำราบ 27 ราย (โรงงาน 19), อ.ศรีเมืองใหม่ 5 ราย (รพ.), อ.เขมราฐ 2 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.นาจะหลวย 2 ราย, อ.สิรินธร อ.โขงเจียม อ.ตาลสุม อ.น้ำยืน อ.พิบูลมังสาหาร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,802 ราย รักษาหายสะสม 14,595 ราย กำลังรักษา 1,096 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 111 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

คลัสเตอร์-โรงงาน-วารินชำราบ-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย เป็นเจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมผู้ป่วย 26 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 19 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า 19 ราย (แรงงานพม่า) ผู้ป่วยรวมเป็น 36 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 7 ราย เป็นญาติผู้ป่วยและผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วยเป็น 52 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

สำหรับคลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์กลาง ม.6 บ้านนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหลายหมู่่บ้าน สัมผัสเพื่อนในหมู่บ้านและแพร่เชื้อไปครอบครัวของเพื่อน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย

และคลัสเตอร์ ต.ในเมือง (ชุมชนวัดหลวง/บูรพา/วัดเลียบ/วัดใต้) คุณยายชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สัมผัสกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน ล่าสุด วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 4 ราย รวมผู้ป่วย 98 ราย เสียชีวิต 2 ราย

คลัสเตอร์-โรงงาน-วารินชำราบ-03.jpg