guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 76 ราย ขณะที่ชาวอุบลฯ ฉีดวัคซีนเกินครึ่งแค่ 2 อำเภอ

ฉีดวัคซีนโควิด-เกินครึ่ง-01.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 76 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 71 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 25 ราย, อ.น้ำยืน 9 ราย, อ.เมือง 7 ราย, อ.เขมราฐ 6 ราย, อ.บุณฑริก 6 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 5 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.พิบูลฯ และ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,177 ราย รักษาหายสะสม 19,085 ราย กำลังรักษา 937 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 155 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งจังหวัด คิดเป็น 45.25% ซึ่งมีเพียง 2 อำเภอที่มีอัตราการฉีดวัคซีนเกินครึ่งได้แก่ อำเภอเมืองอุบลฯ 78.70% และอำเภอวารินชำราบ 51.37% ส่วนอำเภอบุณฑริก มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด เพียง 34.05%

ฉีดวัคซีนโควิด-เกินครึ่ง-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 25 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 309 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นแม่ค้าขายน้ำในตลาด 1 ราย และลูกค้า 1 ราย รวมผู้ป่วย 34 ราย 

ฉีดวัคซีนโควิด-เกินครึ่ง-03.jpg

คลัสเตอร์สามีภรรยา ต.นาโพธิ์ (ม.3,10) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นสามี-ภรรยา กลับมาจาก กทม. (แยกกักตัวไม่ดี) แพร่เชื้อให้ลูก และลูกไปสัมผัสคนในครอบครัว ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และเพื่อนของลูก รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นคนในครอบครัว (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 38 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่แยกกักตัว รวมผู้ป่วย 22 ราย

คลัสเตอร์ ต.หนองแสงใหญ่ ม.2 อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิงอายุ 21 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน อยู่ระหว่างการกักตัว รวมผู้ป่วย 9 ราย

ฉีดวัคซีนโควิด-เกินครึ่ง-04.jpg

อำเภอเดชอุดม มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอวารินชำราบ คือมีผู้ป่วย 1,812 คน แต่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำมาก เพียง 42.28% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนชาวเดชอุดมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป