guideubon

 

วิศวะฯ ม.อุบลฯ แชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-01.jpg

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566  และยังคว้าอีก 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา  

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-02.jpg

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งแบ่งเป็น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 และ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษา 4 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 (2 ทีม) และ ทีมกันเกรา 2 (2 ทีม) โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใส เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษา  สามารถคว้า 4 รางวัล แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ดังนี้

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17 คว้า 2 รางวัล ได้แก่ 

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-03.jpg

1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา​ 15,000 บาท ได้แก่ “ทีมกันเกรา 2”  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายอภิสิทธิ์ สระคำจันทร์  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
นายอัษฎาวุฒ พรสวัสดิ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
นายธนาวัฒน์ คุณเลิศ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-04.jpg

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ​ 2 โล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 5,000 บาท ได้แก่ “ทีมกันเกรา 1” ​ สมาชิกในทีประกอบด้วย
นายธนพล สายทิพย์  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
นายชินดนัย พิลาวุฒิ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ครั้งที่ 9  คว้า 2 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชมเชย อันดับ 1 โล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 1,500บาท ได้แก่ “ทีมกันเกรา 2” สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายวนศักดิ์ ปกครอง นักศึกษา ชั้นปีที่  4
นายธนากร อินทนู นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
นายเจษฎา สมบัติ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-05.jpg

2. รางวัลชมเชย อันดับ 2 โล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 1,500บาท ได้แก่ “ทีมกันเกรา 1” สมาชิกในทีมประกอบด้วย
นายสุธินัน ศรีทอง นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
นางสาวเกศกนก โลหะชิน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
นายอัมรินทร์ ทองเหลือง นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลสูงสุดในเวทีระดับชาติ โดยนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียน ฝึกฝนประสบการณ์ ทดสอบ วิเคราะห์ ทดลอง การทำงานเป็นทีม จนประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-06.jpg

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-07.jpg

วิศวะ-UBU-แชมป์ประเทศไทย-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511