guideubon

 

พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอุบลฯ คืบหน้าแล้วกว่า 75%

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-01.jpg

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์ คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-02.jpg

ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง และจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึง

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-03.jpg

สำหรับการก่อสร้างสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ดำเนินการโดย บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กลุ่ม 3 ภาคอีสาน  จำนวน 19 จังหวัด ตามแบบที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างจำลองขึ้น โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร สูงจากพื้น 45 เซนติเมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง ขนาด 4.50 คูณ 4.50 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 8 ตัน สูง 18 เมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 22.35 เมตร 

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-04.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ พระเมรุมาศจำลอง ของวัดสุปัฏนารามวรวิหารวรวิหาร ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปได้ 75 % วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่วนกลางได้ส่งมานั้น ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้พยายามก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการที่ได้กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 100 % ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้ 

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-05.jpg

ในด้านการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ ส่วนกลาง ให้การจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ” 

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-06.jpg