guideubon

 

ประธานาธิบดีเยอรมนี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขื่อนสิรินธร

เยอรมนี-สิรินธร-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.จิราพร  ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายสังวาล  พรมสำลี ผู้ช่วยอำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ นายฟรังค์ - วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac)

เพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานไฮบริดระหว่างพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เตรียมขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และพลังงานระหว่างประเทศ กับนักธุรกิจประเทศเยอรมัน และในครั้งนี้ นายอมร  พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ร่วมต้อนรับฯ  ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เยอรมนี-สิรินธร-อุบล-02.jpg

เยอรมนี-สิรินธร-อุบล-03.jpg

เยอรมนี-สิรินธร-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511