guideubon

 

พิธีตักบาตรและสมโภชพุทธวิหาร รพ.สรรพสิทธิประสงค์

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์วัดมหาวนาราม วัดสารพัฒนึก วัดด้ามพร้าและวัดไชยมงคล ณ บริเวณถนนสรรพสิทธิ์

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-03.jpg

จากนั้น เวลา 09.19 น. ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง สมโภชอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์พุทธวิหาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการได้กราบไหว้สักการบูชา

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-02.jpg

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ และ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 นายพชร เกาสายะพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี พันเอกสมัย สุธัมมา หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 22 นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์แพทย์อาวุโส คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-04.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เดิมชื่อโรงพยาบาลอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2478 โดยหม่อมเจ้าอุปลีสานชุมพล ได้ประทานที่ดินของพระองค์แปลงหนึ่ง ที่สวนโนนดง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีตำรวจ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 27 ไร่ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดาของพระองค์

ประกอบกับในช่วงเวลานั้น พลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคอีสาน ที่อยู่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณ มาใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2478 เปิดทำการเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2479 และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในภายหลัง

นอกจากนี้ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ก็ได้ประทานเงินสร้างตึกคนไข้ที่มีนามว่า "ตึกบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช" ขึ้นในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อปี พ.ศ.2513 และหลังจากนั้นทรงให้ความอนุเคราะห์ในกิจการของโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและมีพระชนมายุครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2520 ก็ประทานเงินจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลประจำจังหวัด "สรรพสิทธิประสงค์" จังหวัดอุบลราชธานี อันยังประโยชน์แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษาในโรงพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาล ตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปอยู่เป็นอเนกประการจนทุกวันนี้

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-05.jpg

และในโอกาสครบรอบ 84 ปี เมื่อปี พ.ศ.2563 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้การบริหารของ นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการสร้างพระรูป "พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์" เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวโรงพยาบาลต่อหน้าที่ที่รองรับระบบบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้กราบไหว้ สักการะ โดยประดิษฐาน ณ บริเวณตรงกลางด้านหน้าโรงพยาบาล ทำพิธีเปิดป้ายแพรและสมโภชพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าโรงพยาบาลฯ ถนนสรรพสิทธิประสงค์

ล่าสุด วุนที่ 3 มกราคม 2567 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีบวงสรวง สมโภชอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์พุทธวิหาร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร และพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการได้กราบไหว้สักการบูชา เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ และ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-06.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-07.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-08.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-09.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-10.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-11.jpg

พุทธวิหาร-โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-12.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511