guideubon

 

ชาวบ้านก่อไฟไล่ความหนาว ทหารมอบผ้าห่มช่วยคลายหนาว

มอบผ้าห่ม-คลายหนาว-01.jpg

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเย็นถึงเช้าประชาชนต้องพากันก่อไฟผิงไล่ความหนาวเย็น ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืน มอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้

ที่ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมยารักษาโรค เครื่องอุปโภคให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเติมความสุขให้กับคนไทยจากใจทหาร เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเย็นถึงเช้าประชาชนต้องพากันก่อไฟผิงไล่ความหนาวเย็น

ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงนำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืน พร้อมยารักษาโรค และน้ำดื่มสะอาด จำนวน 500 ชุด มอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และประชาชนที่มีฐานะยากจนจำนวน 100 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี รายงานสภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ มีอุณหภูมิพื้นราบเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส และยังมีลมหนาวพัดแรง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศหนาวเย็นไว้ด้วย

มอบผ้าห่ม-คลายหนาว-02.jpg

มอบผ้าห่ม-คลายหนาว-03.jpg

มอบผ้าห่ม-คลายหนาว-04.jpg

มอบผ้าห่ม-คลายหนาว-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511