guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 74 ราย อ.เมือง 18 วารินฯ 16 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม74-01.jpg

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 74 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 66 ราย แยกเป็น อ.เมือง 18 ราย, อ.วารินชำราบ 16 ราย, อ.น้ำขุ่น 14 ราย, อ.ตระการพืชผล 6 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.เดซอุดม 2 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.นาจะหลวย, อ.ม่วงสามสิบ, และ อ.บุณฑริก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,246 ราย รักษาหายสะสม 20,610 ราย กำลังรักษา 1,462 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ประวัติการรับวัคซีนโควิดผู้ป่วยรายใหม่
1. ยังไม่ได้รับ 47 คน (63.51%)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 12 คน (16.22%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 14 คน (18.82%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม 1 คน (1.35 %)

คลัสเตอร์ท่าหลวง-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.ท่าหลวง (ม.6,9) อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตระการฯ ตรวจ ATK ก่อนนอนโรงพยาบาล ผล Positive ตรวจ PCR Detected ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง ทำการติดตามตรวจคนในครอบครัว ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นภรรยาและบุตรสาว เรียนที่ รร.บ้านแก้งอะฮวน ต.ท่าหลวง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นนักเรียน 7 ราย / ผู้ปกครองและญาติ 8 ราย

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 226 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 72 ราย ครู 22 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 100 ราย

คลัสเตอร์นาเกษม-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาเกษม (ม.1,4,9) อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 22 ปี มีประวัติทำงานใน อ.เมืองอุบลฯ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกับเพื่อนที่เดินทางไปพื้นที่ระบาด อ.เดชอุดม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน

คลัสเตอร์งานกฐิน ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 49 ราย เป็นคนในครอบครัว/ผู้สัมผัสในชุมชน 

โควิดอุบล-เพิ่ม74-02.jpg