guideubon

 

กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยได้เข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

ฤดูหนาว-2566-02.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566

ประเทศไทยได้เข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในวันนี้ ( 14 พฤศจิกายน 2566) โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป