guideubon

 

ทหารอากาศตบเท้า บริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ

วันกองทัพอากาศ-บริจาคโลหิต-01.jpg

เนื่องด้วยวันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ กองบิน 21 อุบลราชธานี ร่วมกับกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา ณ หอประชุมกองบิน 21 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1200

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน

วันกองทัพอากาศ-บริจาคโลหิต-02.jpg