guideubon

 

ชป.7 ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ณ บริเวณสะพานแก่งสะพือ

 

เครื่องผลักดันน้ำ-แก่งสะพือ65-01.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายฯ สังกัดส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ร่วมกันติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นลอยเข้ากับมอเตอร์เครื่องผลักดันน้ำแล้ว จำนวน 60 เครื่อง และได้ติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง ณ บริเวณสะพานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม และช่วยเร่งระบายน้ำ ให้ไหลจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วขึ้น และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

เครื่องผลักดันน้ำ-แก่งสะพือ65-02.jpg

เครื่องผลักดันน้ำ-แก่งสะพือ65-03.jpg