guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ งานศพบ้านโนนสนาม ป่วย 7 ราย

งานศพบ้านโนนสนาม-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 51 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 50 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 21 ราย, อ.เมือง 12 ราย, อ.บุณฑริก 4 ราย, อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.โพธ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร อ.เขมราฐ อ.กุดข้าวปุ้น และ อ.นาเยีย พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,457 ราย รักษาหายสะสม 19,450 ราย กำลังรักษา 847 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 160 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ตั้งจุดตรวจ ATK ( NS) รวม 3 แห่ง ได้ผล ดังนี้
- จุดตรวจโรงเรียนบ้านท่าลาด จำนวน 238 ราย ผลบวก 5 ราย ผลลบ 233 ราย
- จุดตรวจ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี จำนวน 104 ราย ผลลบทั้งหมด
- จุดตรวจเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 698 ราย ผลบวก 12 ราย ผลลบ 686 ราย

ATK3แห่ง-บวก17ราย-03.jpg

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 52 ราย ผล ATK บวก 34 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 222 คน กักตัวแล้วทุกคน ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

งานศพบ้านโนนสนาม-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้าน/ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 35 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 74 คน

คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสนาม ต.ห้วยข่า ม.23 อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย กลับจาก กทม. ไม่กักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว และผู้ไปร่วมงานศพ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 2 และผู้ไปร่วมงานศพ 2 ราย รวมผู้ป่วย 7 ราย

คลัสเตอร์ฐานทหารพราน ต.โซ่ง ม.6 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นทหารพราน อายุ 59 ปี กลับจากงานศพที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (สัมผัสญาติติดเชื้อ) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย เป็นเพื่อนทหาร 3 ราย และครอบครัว 2 ราย

งานศพบ้านโนนสนาม-03.jpg

คลัสเตอร์บ้านแอมเจริญ ม.10 ต.โคกจาน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี เป็นทหาปลดประจำการ จากค่ายทหารจังหวัดปราจีนบุรี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ทราบข่าวเพื่อนติดโควิด จึงแจ้ง รพ.สต.ส่งตรวจ RT-PCR ผลตรวจยืนยัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย เป็นคนในครอบครัว 2 ราย และญาติ 3 ราย

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 77 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 313 คน กักตัว 222 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ แพร่เชื้อให้ครอบครัว มีครู 2/ นร. 2 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 7 ราย 

คลัสเตอร์ ต.โนนสว่าง ม.16 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 64 ปี กลับจาก กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว เพื่อนบ้านและเพื่อนของลูก วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 14 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 29 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 37 ราย 

งานศพบ้านโนนสนาม-04.jpg