guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ พบติดเชื้อแล้ว 7 ราย

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยคุ้ม-03.jpg

วันที่ 19 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 74 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 9 ราย (ร้านก๋วยเตี๋ยว 4),  อ.วารินชำราบ 25 ราย (โรงงาน 23), อ.สว่างวีระวงศ์ 14 ราย (บ้านแพง), อ.นาจะหลวย 3 ราย, อ.นาเยีย 2 ราย, อ.เขื่องใน 2 ราย, อ.เดชอุดม และ อ.นาตาล พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,039 ราย รักษาหายสะสม 14,927 ราย กำลังรักษา 996 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 116 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นผู้ป่วยในครอบครัวคนในร้านก๋วยเตี๋ยว ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ มารับประทานอาหารที่ร้านบ่อยๆ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด 7 ราย รวมผู้ป่วย 7 ราย

โรงงานเวอร์เท็กซ์-วารินชำราบ-04.jpg

สำหรับคลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 23 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 72 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง แอดมิตในตึกผู้ป่วย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยและผู้ที่มาเฝ้าไข้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว (ภูมิลำเนา อ.นาตาล) รวมผู้ป่วย 21 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ส่วนคลัสเตอร์บ้านแพง (ม.4/9) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็น อสม.มาช่วยจัดบริการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 18 ราย

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยคุ้ม-01.jpg

ทั้งนี้ ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยคุ้ม ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2564 ให้สังเกตอาการและกักตัวเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยคุ้ม-04.jpg

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้วยคุ้ม-05.jpg