guideubon

 

ชลประทานที่7 ติดตามสถานการณ์น้ำอุบล มั่นใจ ปีนี้น้ำไม่ท่วม

ชลประทานที่7-น้ำไม่ท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ฝากถึงประชาชน อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อนสิรินธร) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 60%-70% สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 25%

ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานี มีการกำหนดจุดเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ประจำจุด จำนวน 17 จุด โดยใช้หลักเกณฑ์จากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เป็นโจทย์ในการเตรียมความพร้อม และทางสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 66 เครื่อง รถบรรทุก 8 คัน และเครื่องผลักดันน้ำ 390 เครื่อง พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

สำหรับสถานีวัดน้ำ M.7 ( สะพานเสรีประชาธิปไตย) ปริมาณน้ำที่รับได้อยู่ที่  2,300 ลูกบาศก์เมตร / วินาที  ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 900 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โอกาสจะเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีน้อยมาก เพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีเพียงร่องมรสุมและฝนตกตามฤดูกาล

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยง หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานจังหวัดใกล้เคียง หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ชลประทานที่7-น้ำไม่ท่วมอุบล-02.jpg

ชลประทานที่7-น้ำไม่ท่วมอุบล-03.jpg