guideubon

 

นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ ชนะเลิศประกวดภาพยนตร์สารคดี งานสื่อศิลป์ ปีที่ 7

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-01.jpg

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมสนามเด็กเล่น โปรดักชั่น คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สารคดี งานสื่อศิลป์ ปีที่ 7 ตอน “ภัยพิบัติ” ผลงานเรื่อง“อีพ่อ” ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-02.jpg

โดยถ่ายทอดจากเรื่องจริงของภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการนำเสนอเรื่องราวความยาว 20 นาที โดยเข้ารับรางวัล ณ ม่อนภูผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-03.jpg

นางสาวจิราวรรณ ศรีพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน ทีมสนามเด็กเล่น โปรดักชั่น กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่ง ทีมสนามเด็กเล่น โปรดักชั่น เป็นการรวมตัวของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ผลิตผลงานส่งเข้าประกวดซึ่งผลิตและถ่ายทำจากเรื่องจริง

ซึ่งปัญหาและอุปสรรคการผลิตมีค่อนข้างมาก เพราะช่วงนั้นจังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ แต่เราก็พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ แต่สิ่งที่เราได้ นอกจากรางวัล คือประสบการณ์การทำงาน จากผู้กำกับทีมผลิตภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม work shop ได้เครือข่ายกลุ่มผลิตสื่อจากเพื่อนนักศึกษาต่างนสถาบัน

โครงการสื่อศิลป์ ปี 7 ตอน “ภัยพิบัติ” นับเป็นโครงการที่ดี ในการเปิดโอกาสในเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงาน ผลิตสื่อนำเสนอการสื่อสารทางสังคมในประเด็นเกี่ยวกับภัย พิบัติในแง่มุมที่หลากหลายผ่านรูปแบบภาพยนตร์สารคดี เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมอง ทั้งด้านบวกและลบ เพื่อ นำไปสู่การเรียนรู้ของภาคประชาชน ตลอดจนการพัฒนาการจัดการและรับมือภัยพิบัติของประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอต่อสาธารณชน ผ่านการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลระดับชาติ จากผลงานเยาวชน นักศึกษาสถาบันชั้นนำ และประชาชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้จำนวนมาก

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-04.jpg

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-05.jpg

งานสื่อศิลป์-ปีที่7-ThaiPBS-06.jpg