guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 71 ราย อ.เขมราฐ 2 ตำบล เพิ่ม 14 ราย

โควิดอุบล-เขมราฐ14-01.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 71 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 66 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 25 ราย, อ.น้ำยืน 9 ราย, อ.เมือง 7 ราย, อ.เขมราฐ 6 ราย, อ.บุณฑริก 6 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 5 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.พิบูลฯ และ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,101 ราย รักษาหายสะสม 19,007 ราย กำลังรักษา 941 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 153 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

โควิดอุบล-เขมราฐ14-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 20 ราย 

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 24 ราย มีนักเรียนเข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (500 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีแาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน รวมผู้ป่วย 13 ราย

โควิดอุบล-เขมราฐ14-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย เป็นคนในครอบครัว (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 37 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่แยกกักตัว รวมผู้ป่วย 21 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นแม่ค้าขายน้ำในตลาด รวมผู้ป่วย 32 ราย 

คลัสเตอร์ ต.คำไฮใหญ่ ม.4 อ.ดอนมดแดง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 53 ปี มาจากจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว สัมผัสครอบครัวและเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นคนในครอบครัว (กักตัวแล้ว) รวมผู้ป่วย 13 ราย 

โควิดอุบล-เขมราฐ14-04.jpg