guideubon

 

สถานการณ์หน้ากากอนามัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 มีนาคม 63

หน้ากากอนามัย-พาณิชย์จังหวัด-อุบล-01.jpg

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งสรุปสถานการณ์หน้ากากอนามัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 มีนาคม 63 ดังนี้ 

1. ร้านขายยา ไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่าย ทางร้านแจ้งว่าไม่สามารถสั่งสินค้ามาจำหน่ายได้ มีเพียงสั่งมาเพื่อไว้ใช้เองเท่านั้น และบางร้านมีหน้ากากผ้ามาวางจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า และได้รับทราบพร้อมจะปฏิบัติตามประกาศ กกร.ทางสื่อแล้ว

2.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจำหน่าย โดยทางร้านแจ้งว่ากำลังจะมีการกระจายสินค้าหน้ากากอนามัยชุดใหม่มาตามสาขาต่างๆ โดยลดราคาจำหน่ายจากแพ็คละ 2 ชิ้น19 บาท เหลือแพ็คละ2ชิ้น5 บาท ตามประกาศ กกร.

3. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านธงฟ้า ที่ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน มาจำหน่ายในพื้นที่อ.เมืองอุบลราชธานี จำนวน 4 ร้านรวมกับรอบแรก ทั้งหมด 29 ร้าน ร้านละ 20 กล่อง(50 ชิ้น) จำหน่ายสินค้าหมดทุกร้าน สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

4. ห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด ไม่มีหน้ากากอนามัยวางจำหน่าย แต่มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำหน่ายให้ลูกค้า ส่วนเจลล้างมือมีจำหน่ายปริมาณเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ได้รับทราบประกาศ กกร.ทางสื่อแล้ว

ทั้งนี้ สนง. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ. จะได้ออกตรวจสอบ เฝ้าระวังการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรการและราคาควบคุม เป็นประจำทุกวัน โดยได้กำชับผู้ประกอบการไม่ให้ขายในราคาสูงเกินควร และให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน