guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ เพิ่ม 7 คน ยอดสะสม 322 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม322-01.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 7 คน ทำให้ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสาม ยอดสะสม 322 คน รักษาหายแล้ว 210 คน กำลังรักษา 110 คน เสียชีวิต สะสม 2 คน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 คน เป็นหญิงทั้งหมด โดยสัมผัสผู้ป่วยในอบลราชธานี 2 คน คือ อายุ 15 ปี ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย และ อายุ 46 ปี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

กลับมาจากกรุงเทพมหานครแล้วป่วย 2 คน คือ อายุ 63 ปี และ อายุ 36 ปี ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ

และอีก 3 คน อายุ 50 ปี 51 ปี และ 71 ปี อยู่ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน สัมผัสผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ท่าไห

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม322-02.jpg

ด้านการประเมินสถานการณ์ พบว่า ยังมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวเดียวกัน และมีผู้สูงอายุป่วยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยที่กลับมาจากกรุงเทพมหานครมาตรวจรักษา

ส่วนการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นในพื้นที่ 21 อำเภอจากทั้งหมด 25 อำเภอ ซึ่ง 5 อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี 128 คน อ.เขื่องใน 53 คน อ.วารินชำราบ 39 คน อ.ตระการพืชผล 24 คน อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.เดชอุดม พื้นที่ละ 12 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากคำแนะนำถึงประชาชนว่า ขอให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร กับผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว ผู้ที่เดินทางมาจาก 51 จังหวัด ให้กักตัว 14 วันทุกคน โดยให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อออกคำสั่ง ครอบครัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ประชาชนเน้นอยู่บ้าน และ work form home หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนหนาแน่น หากออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ลดการสัมผัสรับเชื้อ และหลีกเสี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม322-03.jpg