guideubon

 

ชลประทานที่ 7 พร้อมรับสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ชม.

สชป7-สถานการณ์น้ำ-01.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 และโครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่  เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

โดยได้เน้นย้ำให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้า ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตามข้อสั่งการของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง จังหวัดอุบลฯ โทร 045-841684 หรือโทรสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ จากการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์พบว่า ปริมาณน้ำฝนในปี 2564 จะมีปริมาณมากกว่าปี 2563 แต่จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยเช่นในปี 2562 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใดๆ แต่ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมีชุมชนที่ต้องเฝ้าติดตามระวังอย่างใกล้ชิดคือ ชุมชนวังแดง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

สชป7-สถานการณ์น้ำ-02.jpg

สชป7-สถานการณ์น้ำ-03.jpg

สชป7-สถานการณ์น้ำ-04.jpg