guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 7 สะสม 212 รักษาหาย 96 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม212-01.jpg

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่ม 7 คน โดยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันจากพื้นที่จังหวัดอื่น 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 2 ราย

จังหวัดอุบลราชธานีมียอดผู้ป่วยสะสม 212 ราย รักษาหาย 96 ราย กำลังรักษา 116 ราย ผู้ป่วยอยู่ใน 17 อำเภอ ติดเชื้อสูงสุดคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 111 ราย อำเภอวารินชำ 25 ราย อำเภอตระการพืชผล 15 ราย และอำเภอพิบูลมังสาหาร 12 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 206 พนักงานขับรถทัวร์ ลักษณะภายในรถมีการแยกส่วนของห้อง ระหว่างห้องพนักงานขับรถกับ ส่วนของห้องผู้โดยสารอย่างชัดเจนคนละส่วนกัน และที่นั่งของผู้โดยสารมีที่กั้น

ผู้ป่วยรายที่ 207, 208 และ 212 ทั้ง 3 คน เป็นคนในครอบครัว เดินทางไปสัมผัสผู้ป่วยที่กรุงเทพฯ

ผู้ป่วยรายที่ 209 ไปรับเชื้อมาจากจังหวัดยโสธร

ผู้ป่วยรายที่ 210 เป็นกลุ่มเก่า คลัสเตอร์งานเลี้ยงที่ ต.บุ่งหวาย

ผู้ป่วยรายที่ 211 เป็นมารดาเฝ้าลูกสาวที่ป่วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากถึงประชาชนชาวอุบลฯ ว่า ครอบครัวผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสกัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้กักตัว 14 วันทุกคน ขอให้ประชาชนเน้นอยู่บ้านและ work from home เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่คนหนาแน่น หากออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน เพื่อลดการสัมผัสรับเชื้อ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด งดกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม212-02.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม212-03.jpg