guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ 138 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม138-01.jpg

วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 138 คน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายอยู่ในพื้นที่ 14 อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอบุณฑริก อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาตาล และอำเภอตระการพืชผล

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและเที่ยวสถานบันเทิงในอุบลราชธานี 42 ราย รองลงมาเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นเพื่อนและบุคคลในครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานี 32 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอื่น 27 ราย มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร 20 ราย เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในอำเภอหัวหิน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี 4 ราย และรอการสอบสวนโรคอีก 4 ราย ซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการไม่รุนแรง

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม138-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมการจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีมีการติดเชื้อเป็นวงกว้าง โดยจัดทำแผนไว้ 3 เฟส

เฟสแรกเป็นการ เปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว ในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์ และโรงพยาบาลเฉพาะกิจของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ตำบลแจระแม

สำหรับเฟสที่ 2 จะเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานที่กักตัว Local Quarantine

ส่วนเฟส 3 จะใช้อาคารเรียนรวมของศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้ถึง 700 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม7-รวม138-03.jpg