guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 68 ราย มีนักเรียนติดเชื้อหลายพื้นที่

คลัสเตอร์นักเรียน-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 68 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 63 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 16 ราย, อ.เมือง 15 ราย, อ.เดชอุดม 11 ราย, อ.ตระการพืชผล 7 ราย, อ.บุณฑริก 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 3 ราย, อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.ตาลสุม และ อ.ดอนมดแดง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,643 ราย รักษาหายสะสม 19,616 ราย กำลังรักษา 864 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 163 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันนี้ รถก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกเบื้องต้น เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และ เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ผลการตรวจ ATK (NS) มีดังนี้

- จุดตรวจวัดพลแพน จำนวน 327 ราย ผลบวก 4 ราย ผลลบ 323 ราย
- จุดตรวจชุมชนหาดวัดใต้ จำนวน 56 ราย ผลบวก 3 ราย ผลลบ 53 ราย
- จุดตรวจตลาดวารินเจริญครี จำนวน 160 ราย ผลบวก 1 ราย ผลลบ 159 ราย
- จุดตรจวัดบ้านท่าเจริญ จำนวน 207 ราย ผลบวก 3 ราย ผลลบ 204 ราย

คลัสเตอร์นักเรียน-โควิดอุบล-02.jpg

ผู้ป่วยโควิดมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) พบผู้ติดเชื้ออยู่ในวัยเรียนหลายพื้นที่ ได้แก่ รร.อนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง / ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ / ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ /  ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล และ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 95 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว รวมผู้ป่วย 56 ราย 

คลัสเตอร์นักเรียน-โควิดอุบล-03.jpg

คลัสเตอร์ครอบครัว-รร.บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด ม.11 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ปกครอง ไม่ทราบแหล่ง (เป็นพื้นที่ระบาดเดิม เดือน ก.ย.64) มีนักเรียนป่วย/เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 13 ราย (นักเรียนป่วย 5 ราย)

คลัสเตอร์นักเรียน-โควิดอุบล-04.jpg

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย (นักเรียนป่วย 6 ราย) ATK+ 8 ราย เป็น นร.6 ครู 2 รร.อนุบาลตระการพืชผล

คลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นครูชาย (นางรำ) ติดเชื้อจากการสัมผัสเพื่อนที่ไปเที่ยวร้านเอกมัย ได้สอนนักเรียนหลายห้อง สัมผัสเพื่อนครูในโรงเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นครูในโรงเรียน รวมผู้ป่วย 5 ราย (นักเรียนป่วย 3 ราย ครู 2 ราย)

คลัสเตอร์ ต.ทรายมูล ม.5 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี กลับมาจก กทม. ไม่กักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน (รับประทานอาหาร/ดื่มสุราแก้วเดียวกัน) วันนี่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นคนในครอบครัว (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 41 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว และพบมีการติดเชื้อในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 30 ราย 

คลัสเตอร์ ต.ดอนมดแดง ม.4 อ.ดอนมดแดง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียนชั้น ป.5 รร.อนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง ติดเชื้อจากครู-นางรำในวัดหลวง (คลัสเตอร์ร้านเอกมัย) แพร่เชื้อให้ครอบครัว ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์นักเรียน-โควิดอุบล-05.jpg