guideubon

 

คลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด 68 ราย กระจายทั่วเทศบาลนครอุบล

โควิดนครอุบล68-01.jpg

วันที่ 4 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 145 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 17 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 128 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 105 ราย (เรือนจำ 84-ต.ในเมือง 11), อ.วารินชำราบ 12 ราย (โรงงาน 1-ตลาดวาริน 1-ชุมชนเกตแก้ว 1), อ.สำโรง 3 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.โพธิ์ไทร 2, อ.เดชอุดม อ.บุณทริก อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.ศรีเมืองใหม่ (ตะบ่าย) พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14,860 ราย รักษาหายสะสม 12,233 ราย กำลังรักษา 2,538 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 89 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 22 สิงหาคม 2564 จากคุณยาย ชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ไปสัมผัสคนในครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน โดยวันนี้ตรวจพบเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 68 ราย เป็นผู้พักอาศัยตามชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้

- ชุมชนวัดหลวง 11 ราย
- ชุมชนบูรพา 19 ราย
- ชุมชนวัดเลียบ 11 ราย
- ชุมชนวัดกลาง 3 ราย
- ชุมชนเยาวเรศ 1 ราย
- ชุมชนนาควาย 3 ราย

โควิดนครอุบล68-05.jpg

เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ตามกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
08.30-12.00 น. ตลาดใหม่บ้านดู่
13.30-16.00 น. สามแยกหาดวัดใต้

อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
- เซ็นสำเนาถูกต้อง
- เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง

โควิดนครอุบล68-02.jpg

โควิดนครอุบล68-03.jpg