guideubon

 

คณบดี ว.แพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ วัย 68 ปี นำ นศ.แพทย์ เดิน-วิ่งทุกเช้า

นพ-ป่วน-สุทธิพินิจธรรม-อุบล-01.jpg

รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัย 68 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงวัยที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน ได้ส่งผ่านความสุขนี้ต่อนักศึกษาแพทย์ฯ ม.อุบลฯ ทุกปี นับตั้งแต่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งที่นี่

และในปีนี้เช่นเดียวกัน ท่านได้นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน ออกเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพทุกเช้าตรู่วันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 05.30 - 07.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะริมสระน้ำหนองอีเจม แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติที่งดงามในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ฝึกระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ซึ่งนำไปสู่การปลูกฝังจิตวิญญาณในการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต

นพ-ป่วน-สุทธิพินิจธรรม-อุบล-02.jpg

รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า การมีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องไปพบหมอ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราในการดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่นักศึกษาแพทย์ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ คือ การปลูกฝังในการรักษ์สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ฝึกความตรงต่อเวลา มีสมาธิที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมชาติในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความคุ้นเคยในเพื่อนร่วมชั้น อีกทั้งระหว่างเดินได้ให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ฝึกการสังเกต การตั้งคำถาม และหาคำตอบระหว่างเส้นทาง ซึ่งจะนำไปสู่การประพฤติตัวในวิชาชีพการที่จะไปเป็นแพทย์ที่ดีในสังคม โดยยึดหลักตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

นพ-ป่วน-สุทธิพินิจธรรม-อุบล-03.jpg

นายกิตติพศ ธานี หัวหน้านักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่1 รุ่นที่ 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สิ่งที่นักศึกษาทุกคนได้รับโดยตรงนอกจากเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีในส่วนของการตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง นั่นคือความพร้อมเพรียงกันในการนัดหมายมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งเรายังได้ศึกษานอกห้องเรียนได้ทราบวิธีการและแง่คิดดีๆ ในการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ทำอะไรต้องมีสติและสมาธิ ในการทำงานต้องตรงต่อเวลา ไม่ให้คนไข้รอ ต้องพูดจาไพเราะกับคนไข้ สัมผัสคนไข้อย่างอ่อนโยน นอกจากนี้ ท่านยังนำหลักธรรมคำสอนต่างๆ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปลูกฝังให้เราทราบทุกวัน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่อยากให้จัดต่อเนื่องกับนักศึกษาทุกปี และขอเชิญชวน ผู้รักษ์สุขภาพทุกคนมาร่วมออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511