guideubon

 

กรณีเกาะกลางถนน อ.วารินฯ แขวงทางหลวงอุบลฯ ดำเนินการตามที่เทศบาลร้องขอแล้ว

เกาะกลางถนน-วาริน-อุบล-01.jpg

กรณี เกาะกลางพิศวง หน้า รพ.วารินฯ เดี๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างตลอดสาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เทศบาลตำบลคำน้ำแซบได้ชี้แจงว่า  โครงการนี้เป็นของ แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง ทางเทศบาลฯ ไม่สามารถไปดำเนินการใดๆ ในถนนเส้นทางหลวงได้ เทศบาลทำได้เพียงทำหนังสือ และประสานแจ้งอันตราย ซึ่งทางเทศบาลได้ทำหนังสือไปหลายฉบับ ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งประสานงานเรื่อยๆ เพื่อให้ทางหลวง เสริมความปลอดภัยในการดำเนินการโครงการนี้

ล่าสุด แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้ทำหนังสือตอบกลับยังเทศบาลตำบลคำน้ำแซบแล้วว่า ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบเพิ่มเติม ตามที่เทศบาลขอความร่วมมือแล้ว

เกาะกลางถนน-วาริน-อุบล-07.jpg

อย่างไรก็ตาม คุณ Pijan (คนชายแดน) ได้โพสภาพในกลุ่มไลน์แจ้งว่า เป็นเพียงการติดไฟกระพริบเพิ่มเติมที่หัว-ท้ายเกาะกลางเท่านั้น

เกาะกลางถนน-วาริน-อุบล-08.jpg