guideubon

 

กองบัญชาการกองทัพไทยห่วงใยมอบผ้าห่มกันหนาวทหารผ่านศึก

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-01.jpg

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความห่วงใยพี่น้องทหารผ่านศึก และครอบครัว จึงได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก หมู่บ้านนักรบไทย หมู่บ้านนักรบไทย จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หมู่บ้านนักรบไทย ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 90 ผืน เดินทางไปมอบให้แก่ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก หมู่บ้านนักรบไทย กว่า 45 ครัวเรือน ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกผ่านสมรภูมิรบจากสถานที่ต่างๆ รวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

สืบเนื่องจากสภาพอากาศเย็น และลมหนาวในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยในบริเวณพื้นราบมีลมแรง ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก กับผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในห้วงนี้ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย มีความห่วงใยพี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัว จึงได้ส่งมอบผ้าห่อกันหนาวมามอบให้ สร้างความดีใจ กำลังใจที่ ทำหน้าที่เสียสละเพื่อชาติไทย ทั้งมีความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องทหารผ่านศึกและครอบครัว เป็นอย่างมาก เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-02.jpg

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-03.jpg

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-04.jpg

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-05.jpg

กองทัพไทย-ผ้าห่มกันหนาว-06.jpg