guideubon

 

รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์ เปิดโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-06.jpg

2 เมษายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลแห่งนี้ ได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ นำโดย นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีการประชุมวางแผนและดำเนินการ ในการขยายพื้นที่ให้บริการ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านผ่าตัด เพื่อลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด และลดการแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และจะเป็นผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น จึงกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 2 เมษายน 2565 ซึ่งมีกลุ่มงานศัลยกรรมร่วมกับกลุ่มงานวิสัญญีและกลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัดจะได้ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยโดยเสมอมา อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต และเพื่อให้บริการผ่าตัดแก้ไขความพิการของใบหน้า มือและเท้า เป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดภายหลังจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีภาวะปากแหว่ง มีความผิดปกติทางผิวหนัง เช่น ปาน หูด หรือปัญหาความพิการที่ไม่รุนแรง สามารถแก้ไขด้วยการผ่าตัดและเห็นผลลัพธ์การรักษาได้ทันที

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-02.jpg

ในการนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-01.jpg

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-05.jpg

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-07.jpg

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-03.jpg

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ-โรงพยาบาลเด็ก-04.jpg