guideubon

 

อาชีวศึกษาอุบลฯ ปิ๊งไอเดีย ออกคู่มือ คนอยากรวย

คู่มือ-คู่คิด-คู่บ้าน-คนอยากรวย.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้สร้างอาชีพแก่นักศึกษาและประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ออกหนังสือฉบับพกพา คู่มือ คู่คิด คู่บ้าน สำหรับคนอยากรวย รวมสูตรอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มยอดนิยม มากกว่า 100 เมนู แจกฟรีให้กับผู้ที่สนใจ

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดทำหนังสือ คู่มือ คู่คิด คู่บ้าน  สำหรับคนอยากรวย เป็นโครงการของคณะครูอาจารย์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ประสงค์จะนำความรู้ในการหาอยู่หากิน (ทำมาหากิน) มาฝึกอบรม-สอน นักศึกษาและประชาชน โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นส่วนประกอบแรงบันดาลใจที่จะให้นักศึกษาและประชาชน ได้นำความรู้ไปสู่การดำรงชีวิต

หนังสือ คู่มือ คู่คิด คู่บ้าน  สำหรับคนอยากรวย เรียบเรียงโดย อาจารย์คิต จินดากุล ซึ่ง ดร.ธนกร ไชยกุล จัดพิมพ์ครั้งแรกสมัยอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ได้รับการพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน เป็นฉบับของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตำรับการแปรรูปสมุนไพร อาหารพื้นบ้าน อาหารไทย ขนมไทย ซึ่งเป็นตำรับที่ได้ลองทำมาแล้ว สามารถนำไปทำ ไปชิม ไปจำหน่าย สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้

ผู้สนใจ สามารถขอรับ หนังสือ คู่มือ คู่คิด คู่บ้าน  สำหรับคนอยากรวย ได้ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร .045-254654