guideubon

 

รมต.คมนาคม ติดตามการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งพื้นที่อุบลฯ

คมนาคม-อุบล-01.jpg

27 ม.ค.65) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับเชื่อมโยงการเดินทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงคมนาคม ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยความคืบหน้า การขยายวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีและจุดตัดทางหลวงต่าง ๆ เช่น แยกลือคำหาญ-แยกบัวเทิง-แยกกุดลาด ควรเป็น 4 เลน โดยเฉพาะช่วง ต.คำขวาง-แยกบัวเทิง สภาพถนนยิ่งกว่าสามพันโบก การจราจรคับคั่ง รถบรรทุกใช้เส้นทางนี้เป็นทางหลัก แซงยาก ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรเยอะกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี หรือทางหลวงหมายเลข 23 1 ระยะทาง 46.10 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรประมาณ 28 กิโลเมตร และยังเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร อีก 18.1 กิโลเมตร

คมนาคม-อุบล-02.jpg

คมนาคม-อุบล-03.jpg

คมนาคม-อุบล-04.jpg

คมนาคม-อุบล-05.jpg

คมนาคม-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511