guideubon

 

อุบลฯ คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ล่องเรือชมโขงที่ บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-01.jpg

นักท่องเที่ยวแห่ลงเรื่อเที่ยวชมธรรมชาติในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้ง บริเวณปากบ่องซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขงเพียง 56 เมตร ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการให้บริการเรือนำนักท่องเที่ยวล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งโขงและเช่าห่วงยางวันละ 2-3 พันบาทต่อวัน

ช่วงหน้าแล้งปีนี้ สภาพแม่น้ำโขงที่บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ลดลงจนถึงบริเวณที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง มีระยะห่างจากฝั่งไทยและลาวเพียง 56 เมตร ซึ่งชาวบ้านเรียกจุดที่แคบที่สุดนี้ว่า "ปากบ้อง"

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-05.jpg

บริเวณนี้จะมีความสวยงาม มีก้อนหินน้อยใหญ่ทับช้อนกันเป็นชั้น ทั้งฝั่งไทยและลาว บางช่วงก็ยื่นออกไปในแม่น้ำโขง ชาวบ้านสองคอนสามารถไปยืนเพื่อตักปลาบริเวณปาบ้องได้ ความงามของชั้นหินที่เรียงรายเป็นชั้น และเสน่ห์ของวิถีชาวบ้านที่มายืนตักปลาในแม่น้ำโขง เป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบจะมาล่องเรือชมชมทัศนียภาพของฝากฝั่งโขงไทยลาว และวิถีชีวิตพื้นการตักปลาในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-02.jpg

นอกจากบริเวณปากบ้องแล้ว ที่บ้านสองคอนยังมีหาดทรายที่สวยงาม ชื่อหาดสลึง เป็นหาดที่ทอดยาวจากฝั่งลงไปในแม่น้ำโขงเป็นหาดทรายที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำในช่วงหน้าแล้งของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว โดยในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวได้มาเทียวพักผ่อนบริเวณหากสลึงกันเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในการให้บริการเรือและเช่าหวงยางวันละ 2-3 พันบาทและเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข่าวโดย อาท TV 5  อุบล

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-04.jpg

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-03.jpg

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-06.jpg

สามพันโบก-โพธิ์ไทร-อุบล-07.jpg