guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดโชว์นับร้อยชีวิต ต้อนรับสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-01.jpg

ค่ำคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ณ ค่ายกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ซึ่งหอการค้าอุบล ฯ ตั้งใจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความร่วมสมัย แต่ยังคงมีกลิ่นอายของชาวจังหวัดอุบลราชธานี หวังสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาเยือนให้ดีที่สุดในงานเลี้ยงต้อนรับในค่ำคืนดังกล่าว โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจัดการแสดงต้อนรับที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นแม่งาน ภายใต้ชื่อชุด "เรืองแสง - ศิลป์ แผ่นดินแห่งความสุข"

สำหรับหน้าที่สำคัญนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทั้งวงโปงลางบัวอุบล วงออร์เคสตรา และนาฏศิลป์นับร้อยชีวิตจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-04.jpg

เริ่มจากขบวนแห่เทียนพรรษาจำลอง ในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำด้วยเทียนจำลองตั้งบนเสลี่ยงฐานหงส์ มีขบวนนางรำชุดเดียวกับที่รำนำขบวนในเทศกาลเทียนพรรษาเมื่อเดือนกรกฎาคม ประกอบกับพานดอกไม้ เสลี่ยงเทียน และตุงอีสาน มีฉากหลังเป็นเทียนพรรษารางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของปีนี้ ได้กลิ่นอายของเมืองแห่งเทียนพรรษาที่เลื่องชื่อ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ทุกคนที่ร่วมงาน 

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-02.jpg

จากนั้นเป็นการแสดงต้อนรับแขกเหรื่อจากหอการค้าทั่วประเทศ ในชื่อชุด "จตุรทิศภาคี รุ่งโรจน์เรืองหอการค้าไทย" สื่อถึงองค์กรหอการค้าไทยจากทั้ง 4 ภูมิภาค ที่มีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าไทยให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเฉพาะชุดนี้ใช้นักแสดงร่วมร้อยคน แบ่งเป็น

ขบวนภาคเหนือ ที่นำโดยฟ้อนกิงกะหร่า นางรำฟ้อนขันดอก สลุงหลวง นางเทวี และขบวนตุงภาคเหนือ
ขบวนภาคใต้ เป็นขบวนนางรำซีเระ นางเทวี ขบวนพานดอกไม้เงิน - ทอง และขบวนตุงภาคใต้
ขบวนภาคกลาง นำเสนอขบวนนางรำดอกบัว นางเทวี ขบวนนางสนม และขบวนตุงภาคกลาง
ขบวนภาคอีสาน ส่งท้าย เป็นขบวนฟ้อนหางนกยูง ขบวนนางรำ ขบวนบายศรี และขบวนตุงไฟโมงเมง

ในการแสดงชุดเปิดงาน คือการแสดงชุด “เรืองแสง - ศิลป์ แผ่นดินแห่งความสุข" ที่นำเสนอเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ในนามดินแดนแห่งความสุข เห็นแสงแรกของอาทิตย์เป็นพื้นที่แรกของประเทศไทย เรืองงามด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยนอกจากสะท้อนเอกลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ผู้แสดงยังแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เรืองแสง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสียงระดับ Unseen Thailand คือ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ “วัดเรืองแสง” อำเภอสิรินธร กับประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมายล ประกอบดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในท่วงจังหวะและทำนองรูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-03.jpg

อีกหนึ่งความไพเราะที่สร้างความตราตรึงแก่ทุกคนในงาน เป็นหน้าที่ของวงออร์เคสตรา UBRU Big Band” สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงใน “งานเทศกาลดนตรีแจ๊ส นานาชาติเพื่อการเรียนรู้ (Thailand International Jazz Conference 2023 -TIJC 2023)” ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 นี้ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่งไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด The Soloist ในงาน Lampang Rajabhat Music Festival 2022” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง โดยที่นักดนตรีส่วนหนึ่งต้องรีบเดินทางกลับมาร่วมแสดงในงานนี้

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-05.jpg

การแสดงในคืนนั้นของวงออร์เคสตรา UBRU Big Band” โดดเด่นด้วยการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านอีสานกับดนตรีสากล ทันสมัยแต่รักษาความเป็นดนตรีพื้นถิ่นอีสาน ทั้งเพลงไทยสากลต่าง ๆ Blue bossa ก้อนหินละเมอ และ Love sick และโดยเฉพาะการมัดใจทุกคนด้วยเพลงพื้นบ้านร่วมสมัย อาทิ เพลงมหานทีสีทันดร เพลงกาบบัวนพเก้า เพลงลายตังหวาย เพลงลายมโหรีอีสาน 2022 ซึ่งอาจารย์สาขาวิชาดนตรีของมหาวิทยาลัย ฯ ประพันธ์และเรียบเรียงขึ้นใหม่ 

การจัดสัมมนาหอการค้าไทย ครั้งที่ 40 ซึ่งหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 ในสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี มีนักธุรกิจในแวดวงหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ  รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้แทนภาครัฐ สื่อมวลชนกว่า 1,000 คน เดินทางมาร่วมงานที่จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับความไว้วางใจให้นำเสนอถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านศิลปะการแสดงทั้งนาฏศิลป์และดนตรีให้เราชื่นชมเสมอมาในงานใหญ่ ๆ ของจังหวัด หรือแม้กระทั่งงานระดับชาติ สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดอุบลราชธานีนับครั้งไม่ถ้วน รวมทั้งยังเป็นแหล่งสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นผ่านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาทัศนศิลป์ รวมทั้งกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ชาวอุบลราชธานีภาคภูมิใจ

ข่าว : นันทิชา วิปุละ
ภาพ : พงพิทักษ์ อุปไชย
เรียบเรียง : เชษฐ์ ศรีไมตรี

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-06.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-07.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-08.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-09.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-10.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-11.jpg

ubru-หอการค้าทั่วประเทศ-12.jpg