guideubon

 

ปิดหมู่บ้านควบคุมโรค "บ้านช่างหม้อ" ป่วย 66 เสี่ยงสูง 270

ปิดหมู่บ้าน-บ้านช่างหม้อ-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 96 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 92 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 64 ราย, อ.เดชอุดม 9 ราย, อ.เมือง 6 ราย, อ.ตระการพืซผล 4 ราย, อ.เขมราฐ 2 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.สิรินธร อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.โขงเจียม อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,273 ราย รักษาหายสะสม 19,198 ราย กำลังรักษา 918 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 157 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนฯ คลัสเตอร์ใหม่วันนี้
1. อ.วารินชำราบ (บ้านช่างหม้อ ม.5 ต คำน้ำแช่บ ) ผู้ป่วยรวม 66 ราย
2. อ.เดชอุดม (ต.สมสะอาด หมู่ 1 ) รวม 12 ราย
3. อ.ตระการพืชผล (ต.ขุหลุ ม.6 รวม 5 ราย
4. ร้านเอกมัย(อ.เมือง) รวม 6 ราย

ปิดหมู่บ้าน-บ้านช่างหม้อ-02.jpg

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 49 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 66 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 270 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านที่ไปสักคิ้วใน อ.เมือง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน (กักตัว) รวมผู้ป่วย 12 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน กักตัวแล้วทุกคน อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่ม

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย คนในครอบครัว มีครู 2 ราย นักเรียน 2 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่ม

ปิดหมู่บ้าน-บ้านช่างหม้อ-03.jpg

คลัสเตอร์ ต.ท่าไห ม.10 อ.เขื่องใน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นครอบครัว 3 ราย มีอาชีพขายผัก ไปรับผักจากตลาดวารินเจริญศรี แพร่เชื้อให้ครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รับอาหารมาจากตลาดวารินเจริญศรี รวมผู้ป่วย 5 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นกลุ่มเพื่อน 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้าน รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 27 ราย 

ปิดหมู่บ้าน-บ้านช่างหม้อ-04.jpg