guideubon

 

อบจ.อุบลฯ ระดมเครื่องจักรขุดลอกผักตบชวา ขวางทางไหลของน้ำ

อบจ-ผักตบชวา-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล อบจ.อุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวากีดขวางทางน้ำไหลบริเวณสะพานกุดปลาขาวและสะพานกุดศรีมังคละ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สืบเนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ ทำให้ลำห้วยมีวัชพืช ผักตบชวา เศษวัสดุ สิ่งปฏิกูล ไหลมารวมกันที่บริเวณสะพานกุดปลาขาวและสะพานกุดศรีมังคละ กีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำได้ช้ากว่าปกติ

อบจ.อุบลราชธานี จึงสนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและเศษวัชพืชเศษวัสดุ โดยร่วมดำเนินการกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้งนี้ เมื่อทำการขุดลอกแล้วเสร็จจะทำให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมขังบริเวณบ้านได้กล้บเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววัน

อบจ-ผักตบชวา-02.jpg

อบจ-ผักตบชวา-03.jpg

อบจ-ผักตบชวา-04.jpg

อบจ-ผักตบชวา-05.jpg

อบจ-ผักตบชวา-06.jpg