guideubon

 

บ้านเรือน ชุมชน น้ำลดแล้ว ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อศูนย์ ปภ.อุบล

น้ำลด-ปภ-อุบล-01.jpg

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูลสถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง-จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 114.93 ม.รทก. ลดลง -0.17 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.55 เมตร อัตราการไหล 4,244.00 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากระดับน้ำสูงสุดปี 2565 อยู่ที่ 1.58 เมตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี รายงานเหตุการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

ระดับน้ําแม่น้ําชี และลําน้ําสาขา ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ขอนแก่น ระดับน้ําลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมี แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณ จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ยโสธร ระดับน้ําทรงตัวและสูงกว่าระดับตลิ่ง

แม่น้ํามูล และลําน้ําสาขา ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ระดับน้ําลดลง ยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ถนนทางหลวงสายหลักอุบลราชธานี เส้นทาง 24 สะพานเสรีประชาธิปไตย และเลี่ยงเมืองตะวันตก 231 เซ็นทรัล บ้านทัพไท รถเล็กสามารถผ่าน แต่ต้องเบี่ยงทาง และยังมีน้ำท่วมผิวจราจรบางส่วนอยู่ถนนเป็นหลุมบ่อ ขอให้ระมัดระวังในการใช้เส้นทาง

ถนนสะพาน 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ บางจุดท่วมเกือบสองเมตร คาดว่าจะใช้ได้อีกสองสัปดาห์

น้ำลด-ปภ-อุบล-02.jpg

ส่วนบริการรถบรรทุกยกสูงรับส่งประชาชนหยุดให้บริการ ด้วยสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้แล้ว

เทศบาล อบต. อำเภอ ศูนย์รับบริจาคจังหวัดอุบลราชธานี แจกจ่ายถุงยังชีพและของบริจาค พร้อมอาหารปรุงสุขโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำส่งจุดอพยพ และแจกจ่ายผู้ที่อยู่ในบ้านที่น้ำท่วม ให้ทั่วถึงเพียงพอ หากต้องการถุงยังชีพสามารถแจ้งผู้นำชุมชน อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-344635

พื้นที่ชุมชนบ้านเรือนที่น้ำลดแล้ว หน่วยงาน เทศบาล อบต. อำเภอ ทหาร ตำรวจ ปภ. ชลประทาน ไฟฟ้า ประปา และหน่วยงานต่างๆ ออกให้ความช่วยเหลือ ล้าง เก็บกวาด ทำความสะอาด ช่วยเก็บขยะขนาดใหญ่ ติดต่อได้ที่ ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ ปภ. จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-344635

น้ำลด-ปภ-อุบล-03.jpg

น้ำลด-ปภ-อุบล-04.jpg

น้ำลด-ปภ-อุบล-05.jpg