guideubon

 

ครูอาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชมเชย ประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ปี 65

TPI-ศิลปะปูนปั้น-01.jpg

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย นำตัวแทน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับบริษัท TPI

ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีไทย” (ระดับประชาชน) ชื่อผลงาน สืบสานตำนานควาย สู่วิถีไทยที่ยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โดยนายสุระชาติ พละศักดิ์

และผลงานผ่านเกณฑ์ได้เข้าร่วมการประกวดประเภทปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ หัวข้อ “ตามรอยครูช่างสมัยอยุธยา” (ระดับเยาวชน) 2 ผลงาน คือ
1. ชื่อผลงาน สืบสานมรดกศิลป์ (Inherit the artistic heritage) นางสาวกัลญญ์กุลณัช มะลิพันธ์
2. ชื่อผลงาน สืบสานมรดกปัญญาไทยสู่โลกยุคใหม่ นางสาวกัลยรัตน์ ทองหล้า

TPI-ศิลปะปูนปั้น-02.jpg

TPI-ศิลปะปูนปั้น-03.jpg