guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลสังข์เงิน สุดยอดองค์กรประชาสัมพันธ์ดีเด่น

อาชีวะอุบล-รางวัลสังข์เงิน.jpg

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลสังข์เงิน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 สุดยอดองค์กรประชาสัมพันธ์ดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ครั้งที่ 24 ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน

สำหรับปีนี้ เป็นปีที่สมาคมนักประชาสัมพันธ์ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี และผลการคัดเลือก องค์กร โครงการและบุคคล ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมวิชาชีพทางด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และผู้ที่ได้นำการประชาสัมพันธ์ไปใช้จนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อรับรางวัล โดยรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่24 ประจำปี 2557 แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล ได้แก่

1. ประเภทองค์กร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2. ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และ

3. ประเภทบุคคล ได้แก่ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายใจเพชร กล้าจน และนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ทั้งนี้ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” นั้น นับได้ว่าเป็นรางวัลสุดยอดของการประชาสัมพันธ์ในสาขาต่างๆ ที่ผ่านมามีองค์กรชั้นนำ บุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนโครงการที่มีความสำคัญต่อประเทศและถือได้ว่าประสบความสำเร็จได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ ประเภทบุคคล ได้แก่ ท่านปัญญานันทภิกขุ, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, รศ.ธงทอง จันทรางศุ, อาจารย์อรุณ งามดี, รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา, รศ.จุมพล รอดคำดี, รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์, คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช, คุณธนินทร์ เจียรวนนท์, คุณชาลอต โทณวณิก, ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการ To Be Number One, โครงการแฟนต้ายุวฑูต, ประเภทองค์กรได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น สำหรับสถาบันการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ มหาทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511