guideubon

 

อุโมงค์ทางลอดแยกดงอู่ผึ้ง-วนารมย์ คาดเปิดใช้ได้ ก.ค.65

อุโมงค์ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผอ.แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและผลกระทบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดดงอู่ผึ้ง-วนารมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมวรราชสุริยวงศ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ว่า

ผลการประชุมดังกล่าว คณะทำงานฝ่ายก่อสร้างได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึงปัจจุบันว่า มีความคืบหน้าของโครงการ 66.9 % ซึ่งช้ากว่าแผนที่วางไว้อยู่ประมาณ 4.4 % โดยสามารถดำเนินการตามแผนได้จะมีผลความก้าวหน้าอยู่ที่ 71.49%

พร้อมกันนี้ทางผู้จัดการโครงการฯ จากสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการอนุมัติการขอขยายอายุสัญญาก่อสร้างโครงการฯ ออกไปอีก 317 วัน อันเนื่องมาจากพิจารณาแล้วเห็นถึงเหตุผลสำคัญที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานในโครงการได้ใน 8-9 เดือนแรกของอายุสัญญา เนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องโยกย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า และสายสัญญาณโทรศัพท์ แล้วเสร็จไม่ทัน จึงทำให้การเข้าทำงานของผู้รับเหมาทำได้ล่าช้าออกไป ซึ่งยังไม่รวมถึงปัจจัยที่มีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้แรงงานต้องหยุดชะงักด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการขยายอายุสัญญา แต่ทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและโปรเจค กรมทางฯ ซึ่งได้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้มีการประชุมเร่งรัดการทำงานร่วมกันทุกสัปดาห์ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ทั้งสองสี่แยกน่าจะเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ หรือหลังพ้นอายุสัญญาเดิมไปประมาณ 3 เดือน (ปกติสัญญาเดิมสิ้นสุด เม.ย.65) หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานส่วนที่เหลือซึ่งคาดว่าจะไม่มาก

อุโมงค์ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-04.jpg

นายเอกพงศ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ในส่วนของอุโมงค์ทางลอดทั้งดงอู่ผึ้งและวนารมย์ซึ่งมีความลึกประมาณ 6-8 เมตรรวมฐานราก มีข้อห่วงใยว่าหากมีปริมาณน้ำฝนมากจะมีการท่วมขังหรือไม่ กรณีดังกล่าวไม่น่าห่วงแต่อย่างใด เพราะหากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีจุดรวมน้ำอยู่ภายในอุโมงค์ พร้อมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายเครื่อง ที่สามารถผันน้ำออกจากอุโมงค์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อระบายน้ำไปสู่คลองส่งน้ำที่เชื่อมต่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง

และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะทำงานแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโครงการก่อสร้างดงอู่ผึ้ง-วนารมย์ ซึ่งนำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวดอุบลฯ พร้อมคณะทำงานฯ และสื่อมวลชนบางส่วน ก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสำรวจคลองระบายน้ำที่จะรองรับน้ำจากดงอู่ผึ้งและวนารมย์ โดยเฉพาะมีผู้แทนจากเทศบาลตำบลอุบลฯ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และเทศบาลตำบลแจระแม ซึ่งเป็นคณะทำงานและเป็นเจ้าของพื้นที่รองรับน้ำโดยตรงเข้าร่วมสำรวจด้วย

โดยพบว่า ปัจจุบันระดับน้ำในคลองที่จะรับน้ำจากสองแยกนี้ ยังมีระดับที่ต่ำกว่ามาก เช่น มูลน้อยที่จะรับน้ำจากดงอู่ผึ้ง น้ำมีระดับต่ำกว่า 6 เมตร และคลองนาควายที่จะรับน้ำจากแยกวนารมย์ ระดับน้ำยังต่ำกว่า 3 เมตร ส่วนคลองเปะปะหรือคลองนาควาย ที่พาดผ่านบิ๊กซี-แมคโคร ก่อนระบายลงสู่ห้วยแจระแม มีสภาพตื้นเขินและมีสิ่งไม่พึงประสงค์กีดขวางน้ำอยู่มาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเทศบาลใดที่มีงบประมาณก็จะทำการขุดลอกก่อน แต่หากหน่วยงานใดขาดงบประมาณก็จะทำรายงานเสนอผู้ว่าฯ เพื่อรับทราบและขออนุมัติงบจากจังหวัดทำการขุดลอกต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการระบายน้ำร่วมกันในอนาคต

อุโมงค์ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

อุโมงค์ทางลอด-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-03.jpg