guideubon

 

นพ.ทวีศิลป์ รองปลัด สธ. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบล

ทวีศิลป์-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 16ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนยา หาดแสนสุข1 เขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมมอบเวลภัณฑ์ยาที่จำเป็น

หลังจากนั้นเดินทางไปโรงพยาบาลสนาม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองวารินขำราบ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังการสรุปสถานการณ์อุทกภัย ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานดังกล่าว

ทวีศิลป์-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ทวีศิลป์-น้ำท่วมอุบล-03.jpg