guideubon

 

รายงาน น้ำท่วมทางหลวงภาคอีสาน เส้นทางไหนไปไม่ได้!!

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-01.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.51 ม.รทก. ทรงตัว 0.00 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 4.60 เมตร อัตราการไหล 5,745.00 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ต.ค.2521 สูงสุด 12.76 เมตร
วันที่ 18 ต.ค. 2493 สูงสุด 11.56 เมตร
วันที่ 13 ต.ค.2565 วัดได้ 11.51 เมตร
วันที่ 13 ก.ย.2562 สูงสุด 10.97 เมตร

รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง โดยกรมทางหลวง วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีพื้นที่ภาคอีสานทางหลวงถูกน้าท่วม/ดินสไลด์ 10 จังหวัด 25 สาย 33 แห่ง ได้แก่

1. จ.ขอนแก่น (4 สาย 4 แห่ง) ทล.229, ทล.2065, ทล.2131, ทล.2183
2. จ.ศรีสะเกษ (5 สาย 10 แห่ง) ทล.226, ทล.2083, ทล.2086, ทล.2373, ทล.2412
3. จ.สุรินทร์ (1 สาย 1 แห่ง) ทล.219
4. จ.บุรีรัมย์ (1 สาย 1 แห่ง) ทล.2074
5. จ.นครราชสีมา (3 สาย 3 แห่ง) ทล.204, ทล.206, ทล.2285
6. จ.หนองบัวลาภู (1 สาย 1 แห่ง) ทล.2146
7. จ.อุบลราชธานี (7 สาย 9 แห่ง) ทล.23, ทล.24, ทล.226, ทล.231, ทล.2222, ทล.2404, ทล.2412
8. จ.ร้อยเอ็ด (1 สาย 1 แห่ง) ทล.214
9. จ.มหาสารคาม (1 สาย 1 แห่ง) ทล.213
10. จ.ยโสธร (1 สาย 2 แห่ง) ทล.2086

จังหวัดขอนแก่น
ทล.229 บ้านไผ่-มัญจาคีรี อำเภอชนบทช่วง กม.ที่ 11+400 - 14+800
ระดับน้ำ 25 ซม. 
ทล.2065 พล-ลำชี อำเภอพล ช่วง กม.ที่ 33+150 - 34+000
ทางขาด ให้ใช้เส้นทางท้องถิ่นแทน 
ทล.2131 บ้านสะอาด-เหล่านางาม อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 6+700 - 8+200
ระดับน้ำ 80 ซม.
ทล.2183 น้าพอง-โคกท่า อำเภอน้าพอง ช่วง กม.ที่ 14+200 - 15+100
ระดับน้ำ 45-50 ซม. ใช้ทางเลี่ยง แยกโคกท่า กม.25+600 

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-02.jpg

จังหวัดศรีสะเกษ
ทล.226 ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 279+700 - 279+800
ระดับน้ำ 5-10 ซม. 
ทล.226 ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง อำเภอกันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 291+800 - 292+200
ระดับน้ำ 10-40 ซม. 
ทล.226 ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง อำเภอกันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 311+000 - 313+384
ระดับน้ำ 60-80 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.2178 
ทล.2083 หัวช้าง-สะเดา อำเภอราษีไศล ช่วง กม.ที่ 16+000 - 19+500
ระดับน้ำ 45-80 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 
ทล.2086 บ้านด่าน-เมืองน้อย อำเภอราษีไศล ช่วง กม.ที่ 27+500 - 29+000
ระดับน้ำ 60 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 
ทล.2086 บ้านด่าน-เมืองน้อย อำเภอราษีไศล ช่วง กม.ที่ 30+000 - 31+500
ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 
ทล.2086 เมืองน้อย-กันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 103+500 - 107+125
ระดับน้ำ 80-90 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น 
ทล.2373 โนนสำนัก-ดอนไม้งาม อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 12+000 - 16+050
ระดับน้ำ 55-85 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
ทล.2412 ท่าศาลา-ละทาย อำเภอกันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000 - 16+500 เป็นช่วงๆ
ระดับน้ำ 60 -80 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์
ทล.219 ห้วยพลับพลา-สตึก อำเภอชุมพลบุรี ช่วง กม.ที่ 92+000 - กม.96+200
ระดับน้ำ 15 ซม.

จังหวัดบุรีรัมย์
ทล.2074 ลำน้ำมูล-พุทไธสง อำเภอพุทไธสง ช่วง กม.ที่ 51+500 - กม.52+000
ระดับน้ำ 10 ซม.

จังหวัดนครราชสีมา
ทล.204 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 16+400 - กม.17+800 ด้านขวาทาง
ระดับน้ำ 5-10 ซม.
ทล.206 ตลาดแค-วังหิน อำเภอพิมาย ช่วง กม.ที่ 8+000 - กม.8+300 ด้านซ้ายทาง
ระดับน้ำ 20-25 ซม.
ทล.2285 ประทาย-ชุมพวง อำเภอชุมพวง ช่วง กม.ที่ 18+700 - กม.20+300
ระดับน้ำ 20 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี่ยง ทล.2 ตรงไปถึงแยกบ้านวัดเลี้ยวขวาเข้า ทล.207

จังหวัดหนองบัวลำภู
ทล.2146 หนองบัวลาภู-เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 39+500 -42+000
ระดับน้ำ 20-70 ซม.ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี
ทล.24 วารินชำราบ-อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 418+400-419+600
ระดับน้ำ 115 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี
ทล.23 เขื่องใน-อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 259+700 - 261+800
ระดับน้ำ 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
ทล.23 เขื่องใน-อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 274+840 น้ำกัดเซาะข้างท่อเหลี่ยม ทำให้ถนนทรุด (ปิดการจราจรขาออก ใช้ทางเบี่ยงขาเข้าให้รถวิ่งสวนทาง)
ทล.226 ห้วยขะยุง-วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 313+400 - 313+700
ระดับน้ำ 75 ซม.ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
ทล.226 ห้วยขะยุง-วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600 - 319+800
ระดับน้ำ 135 ซม. ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
ทล.231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 3+600 - 8+200
ระดับน้ำ 105-140 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231
ทล.2404 เขื่องใน-นาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน ช่วง กม.ที่ 14+120 - 14+550
ระดับน้ำ 60 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2408 2382
ทล.2412 ท่าวารี-ท่าศาลา อำเภอเขื่องใน ช่วง กม.ที่9+500 - 10+325
ระดับน้ำ 25 ซม. ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่น
ทล.2222 โขงเจียม-สะพือ อำเภอโขงเจียม ช่วง กม.ที่ 29+900 - 30+200
ระดับน้ำ 20 ซม.

จังหวัดร้อยเอ็ด
ทล.214 จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา อำเภอเกษตรวิสัย ช่วง กม.ที่ 103+800 - 104+300
ระดับน้ำ 5-20 ซม.

จังหวัดมหาสารคาม
ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน อาเภอเมืองช่วง กม.ที่ 4+240 - กม.4+800 ด้านซ้ายทาง
ระดับน้ำ 25 ซม.

จังหวัดยโสธร
ทล.2086 กู่พระโกนา-บ้านด่าน อำเภอโพนทราย ช่วง กม.ที่ 18+500 - กม.20+700
ระดับน้ำ 15-20 ซม.
ทล.2086 กู่พระโกนา-บ้านด่าน อำเภอโพนทราย ช่วง กม.ที่ 25+000 - กม.26+315
ระดับน้ำ 25-30 ซม.

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-04.jpg

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-05.jpg

ทางหลวงอีสาน-รถผ่านไม่ได้-06.jpg