guideubon

 

โควิดวันนี้ เพิ่ม 65 ราย คลัสเตอร์นักเรียนในอุบลฯ อย่างเยอะ

คลัสเตอร์นักเรียน-อุบลอย่างเยอะ-01.jpg

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 65 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 60 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 20 ราย, อ.เดชอุดม 13 ราย, อ.เมือง 8 ราย, อ.น้ำยืน 7 ราย, อ.น้ำขุ่น 5 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 3 ราย, อ.สำโรง 2 ราย, อ.นาจะหลวย และ อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,858 ราย รักษาหายสะสม 19,738 ราย กำลังรักษา 953 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 167 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

คลัสเตอร์นักเรียน-อุบลอย่างเยอะ-02.jpg

วันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์โรงเรียน/นักเรียน ดังนี้

รายที่ 20794 ชาย อายุ 49 ปี ขับรถตู้รับส่ง นร.รรวัดศรีอุบลรัตนาราม
รายที่ 20809 หญิง อายุ 11 ปี นร.รร.อุบลวิทยฯ รถตู้ไป รร.
รายที่ 20821 ชาย อายุ 7 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20822 ชาย อายุ 6 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20824 หญิง อายุ 7 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา

รายที่ 20825 ชาย อายุ 15 ปี นร.รร.เบ็ญจะมะฯ
รายที่ 20826 หญิง อายุ 7 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20827 หญิง อายุ 7 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20830 หญิง อายุ 7 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20835 ชาย อายุ 12 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา
รายที่ 20836 หญิง อายุ 8 ปี นร.รร.อุบลวิทยฯ รถตู้ไป รร.
รายที่ 20837 หญิง อายุ 9 ปี นร.รร.อุบลวิทยฯ รถตู้ไป รร.
รายที่ 20842 หญิง อายุ 5 ปี รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา

รายที่ 20846 ชาย อายุ 15 ปี นร.รร.อาเวมารีอา
รายที่ 20847 ชาย อายุ 13 ปี นร.รร.อาเวมารีอา
รายที่ 20848 หญิง อายุ 9 ปี นร.รร.งามจิต
รายที่ 20849 ชาย อายุ 8 ปี นร.รร.อุบลวิทยฯ รถตู้ไป รร.
รายที่ 20850 ชาย อายุ 7 ปี รร.วัดศรีอุบลฯ รถตู้ไป รร.
รายที่ 20855 หญิง อายุ 11 ปี นร.รร.วัดศรีอุบลฯ

คลัสเตอร์นักเรียน-อุบลอย่างเยอะ-03.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นนักเรียน 8 รายใน 2 ชั้นเรียน ผู้ปกครอง 2 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นกลุ่มนักเรียนที่นั่งรถตู้มาโรงเรียนด้วยกัน/คนขับรถตู้ รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์ รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย อยู่ในกลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางร่วมด้วย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงาน/ลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 78 ราย 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 104 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์นักเรียน-อุบลอย่างเยอะ-04.jpg

คลัสเตอร์นักเรียน-อุบลอย่างเยอะ-05.jpg