guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 65 ราย ตรวจหาเชื้อที่ทุ่งศรีเมือง รอผล PCR 12 ราย

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง152-PCR12-01.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 65 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 55 ราย แยกเป็น อ.เมือง 17 ราย, อ.น้ำยืน 14 ราย, อ.วารินชำราบ 12 ราย, อ.น้ำขุ่น 7 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.ตระการพืชผล, อ.สำโรง และ อ.เหล่าเสือโก้ก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,311 ราย รักษาหายสะสม 20,749 ราย กำลังรักษา 1,388 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการออกหน่วยตรวจโควิด-19 กรณีการรับรายงานตัวตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ในกลุ่มเสี่ยง ) โดยมีผู้รับการตรวจฯ จำนวน 152คน ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
- ATK จำนวน 140 คน ผลเป็นลบ
- PCR จำนวน 12คน (รอผลฯ)

ทั้งนี้ จะมีการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอีกครั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-13.00น. ( กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดตรวจด้วย จำนวน 1 ฉบับ)

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง152-PCR12-02.jpg

 คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 240 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 86 ราย ครู 22 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 77 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 48 ราย ผู้ปกครอง 29 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  รวมผู้ป่วย 101 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว

คลัสเตอร์ร้าน Home one (วัสดุก่อสร้าง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย สัมผัสเพื่อนที่ป่วย และได้สัมผัสกับเพื่อนร่วมงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย เป็นพนักงานในร้าน

คลัสเตอร์ ต.นาเกษม (ม.1,4,9) อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 22 ปี มีประวัติทำงานใน อ.เมืองอุบลฯ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกับเพื่อนที่เดินทางไปพื้นที่ระบาด อ.เดชอุดม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน

ตรวจโควิดทุ่งศรีเมือง152-PCR12-03.jpg