guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 65 ราย รร.อนุบาลตระการฯ ป่วยรวม 14 ราย

อนุบาลตระการ-ป่วยโควิด-01.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 65 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 60 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 30 ราย, อ.เมือง 14 ราย, อ.สำโรง 4 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 2 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.น้ำยืน อ.โพธิ์ไทร อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.น้ำขุ่น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,708 ราย รักษาหายสะสม 19,666 ราย กำลังรักษา 839 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 165 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งระงับการเข้า-ออกพื้นที่ บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 13-26 พ.ย.64 

บ้านช่างหม้อ-ห้ามเข้าออก-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบป่วยเพิ่ม 4 ราย (ครู 2/ นร.2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย (นร./ครู รร.อนุบาลตระการฯ ป่วย 14 ราย) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 341 ราย กักตัวทุกคน

อนุบาลตระการ-ป่วยโควิด-02.jpg

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 87 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 322 คน กักตัว 224 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นพนักงาน/ลูกค้าในร้าน รวมผู้ป่วย 63 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นคนในครอบครัว (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 43 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ที่แยกกักตัว) รวมผู้ป่วย 23 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 31 ราย

อนุบาลตระการ-ป่วยโควิด-03.jpg