guideubon

 

น้ำท่วมอุบล 65 115.95 ม.รทก. เกินปี 45 เท่าปี 62 แล้ว

M7-5ตค65-01.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 06:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 115.95 ม.รทก. หรือ 10.95 เมตร รสม. เพิ่มขึ้น 0.26 เมตร จากเมื่อวาน สูงกว่าปีที่แล้ว 3.46 เมตร อัตราการไหล 5125.00 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 เมตร
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 เมตร
วันที่ 13 กันยายน 2562 วัดได้ 10.97 เมตร
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 วัดได้ 10.79 เมตร
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 วัดได้ 10.77 เมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เหล่าเสือโก้ก สำโรงและอำเภอนาเยีย 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 
- อพยพ จำนวน 120 ชุมชน/หมู่บ้าน
- ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 76 จุด
- พักบ้านญาติ 509 ครัวเรือน
- อพยพขึ้นที่สูง 812 ครัวเรือน

ด้านการเกษตร ได้รับผลกระทบ 17 อำเภอ
- พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 151,270 ไร่ (ข้อมูลจากเกษตรจังหวัด)
- พื้นที่ประมง คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 581.75ไร่ (ข้อมูลจากประมงจังหวัด)
- ปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3,216 ตัว (ข้อมูลจากปศุสัตว์)

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 15 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ เมืองอุบลราชธานี เดชอุดม น้ำยืน น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ นาจะหลวย ดอนมดแดง เขื่องในและอำเภอ ม นาเยีย ตาลสุม และอำเภอสำโรง

รายงานสภาพการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมทางสัญจร รวบรวมจากสื่อโซเชียลในจังหวัด

เวลา 06.48 น. @NOP
เซ็นทรัล-ทัพไทย รถเล็กไม่ควรผ่าน

เวลา 7.47 น. @หลักเมือง.09/E25BOH 
ทางกันทรารมย์ ถนนเส้นทางไปยางชุมน้อย ระหว่างบ้านอีปุ้งไปหาสะพานมูล ปิดการจราจรแล้วนะครับ วิ่งได้เฉพาะ 6 ล้อขึ้นไปครับ

เวลา 08.12 น. @ต้น หนุ่มอุบล 
ริมปากห้วยวังนองท่วมแล้ว รถเล็กอย่าเสี่ยงนะครับ

เวลา 08.23 น. @คุณ 8
สะพานมูลน้อยไปเซ็นทรัล น้ำเริ่มท่วมถนน รถเล็กยังผ่านได้

เวลา 08.25 น. @MR.K 
ถนนสมเด็จ ช่วงบ้านกุดกั่ว รถเก๋งควรจอด มีรถแทรกเตอร์ลากสิงห์คะนองนา พาคนข้ามได้ รถกระบะยกสูงยังลุยผ่านได้

เวลา 08.55 น. @CHANOK 6503 
เลี่ยงเมืองขาออกไปศรีสะเกษ เล็กเก๋ง - โหลดเตี๊ย - จยย.  ไม่่น่าจะไปแล้วน่ะครับ น้ำสูง

เวลา 09.01 น. @Mr. We 
ตำรวจแจ้งปิด ตั้งแต่สะพานข้ามมูลน้อยก่อนถึงเซนทรัล
บังคับเลี้ยว ผ่านสันเขื่อน ห้วยม่วง (ทางไม่ท่วม) ถึงแยกประปา สามารถเลี้ยวขวา ไปเซ็นทรัลได้ แต่ ไม่แน่ใจว่าถึงเลี่ยงเมืองจะ เลี่ยวซ้ายไปวารินได้ไหม (รถเก่งไม่ได้อยู่แล้ว)

เวลา 09.47 น. @วาท 
รับแจ้งจากคนเดินทางกันทรารมย์-อุบล ไปบ้านถ่อน > ไปบ้านโนนทรายน้อย > ไปโนนเกษม > โนนโหนน > เส้นกันทรลักษ์-วาริน อุบล สะดวกคับ 

เวลา 10.23 น. @CHANOK 6503 
ปิดการจราจร เด็ดขาด 100 % (ห้ามรถทุกชนิดผ่าน)  ถ.เลี่ยงเมือง ขาออก ก่อนถึงสะพานมูลน้อย  น้ำสูงเกินกว่า 1 เมตร  ใช้เส้นทางเลี่ยง ถ.ชลประทานท่าบ่อ - แยกประปา - ถ.ทช 3058 - แยกวังแดง (ข้างเซ็นทรัล) ...เพื่อไปทาง อ.วารินฯ

ระดับน้ำขึ้นสูงกว่า 60 ซม. ถนนเลียบห้วยวังนอง, ถนนราษฏร์บำรุงตัดถนนสมเด็จ. รถเล็ก รถจักรยานยนต์ห้ามผ่าน รถกระบะเริ่มผ่านลำบาก รถยกสูง รถทหารยังสามารถสัญจรผ่านได้

เวลา 12.30 น. งานจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี
สะพานมูลน้อย(แยกประปา) ถ.สรรพสิทธิ์ ถึงสามแยกวังแดง ถนนเลี่ยงเมือง หน้าห้างเซนทรัลมีน้ำท่วมพื้นผิวจราจร น้ำสูงกว่า 70 ซม.ทั้ง 2 ช่องทาง รถเล็ก, จักรยานยนต์ห้ามผ่าน เพราะเครื่องดับไปหลายคันครับ

เวลา 17.10 น. @นนท์ 
จากแยกดงอู่ผึ้ง จะไปเซ็นทรัล ตำรวจปิดถนนไม่ให้ผ่าน 100% แล้ว บังคับเลี้ยวซ้ายขึ้นมาทางห้วยม่วง  ปะปา ตรงสะพานมูลน้อย 
ไฟฟ้า เดอะริเวอร์ ปิด ถนนแล้ว 100% 
เส้นทัพไทยยังไปได้

M7-5ตค65-02.jpg

M7-5ตค65-03.jpg

ดงอู่ผึ้ง-วารินชำราบ-01.jpg