guideubon

 

ลำน้ำชีสุดช้ำ เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำ

ชี-ช้ำ-เขื่อนอุบลรัตน์-01.jpg

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไดย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเวลา 22:00 น. ระดับน้ำวัดได้ 116.32 ม.รทก. เพิ่มขึ้น 0.07 เมตร จากเมื่อเวลา 06.00 น. อัตราการไหล 5,555.00 ลบ.ม./วินาที

สถิติระดับน้ำสูงสุดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2521 สูงสุด 12.76 เมตร
วันที่ 18 ตุลาคม 2493 สูงสุด 11.56 เมตร
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 วัดได้ 11.32 เมตร (22.00 น.)
วันที่ 13 กันยายน 2562 สูงสุด 10.97 เมตร
วันที่ 27 ตุลาคม 2509 สูงสุด 10.79 เมตร
วันที่ 1 ตุลาคม 2545 สูงสุด 10.77 เมตร

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 19 อำเภอ ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 
- อพยพ 135 ชุมชน/หมู่บ้าน
- ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 90 จุด
- พักบ้านญาติ 539 ครัวเรือน
- อพยพขึ้นที่สูง 975 ครัวเรือน

ชี-ช้ำ-เขื่อนอุบลรัตน์-03.jpg

ศูนย์ส่วนหน้าฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

- กอนช. ประกาศ ฉบับที่ 48/65 เรื่อง เฝ้าระวังแม่น้ำชี แจ้งเขื่อนอุบลรัตน์ ระดับน้ำเพิ่มจนเกินระดับเก็บกักสูงสุด เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯ อุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน กฟผ. มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

- เชื่อนอุบลรัตน์ ออกหนังสือแจ้งเพิ่มการระบายน้ำ วันนี้ 7 ตุลาคม 2565 จำนวน 45 ล้าน ลบม. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (8 ตุลาคม 2565) เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 50 ล้าน ลบ.ม. จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยรอบอ่างฯ อุบลรัตน์และพื้นที่ริมฝั่งลำน้ำพอง และแม่น้ำชี ขอให้เตรียมพร้อมอพยพ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ศูนย์ส่วนหน้าฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ ดังนี้

จ.อุบลราชธานี สถานีวัดน้ำท่า M.7 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำอยู่ที่ +116.25 ม.รทก. สูงกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 4.25 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.13 ม. และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราคงที่

ระดับน้ำแม่น้ำชี เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง คาดการณ์ระดับน้ำในลำพะเนียง อเมือง จ.หนองบัวลำภู มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ระดับน้ำแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา ยังคงมีระดับน้ำลันลิ่ง อ.โนนสูง และอ.พิมาย จ.นครราชสีมา อ.ลำปลายมาศ อ.คูเมือง และอ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และอ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ส่วนบริเวณ อ.อุทุมพรพิสัย และอ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม่น้ำชี-01.jpg

ชี-ช้ำ-เขื่อนอุบลรัตน์-02.jpg